Wróć

AI na drogach

Zuzanna Jelska
3 min czytania

Sztuczna inteligencja (AI) przyczynia się do zmian zachodzących w większości dziedzin naszego życia codziennego. Dotyczy to także transportu. Inteligentna analiza danych przez algorytmy AI jest nam w stanie zapewnić w przyszłości wyższy poziom bezpieczeństwa i zwiększony komfort poruszania się po drogach.

Powszechne stosowanie czujników lokalizacji oraz smartfonów w pojazdach, przyczynia się do rozwoju infrastruktury drogowej i stopniowej ewolucji podejścia do jej projektowania. Możliwości, jakie dają te technologie, są wykorzystywane do gromadzenia, przetwarzania oraz wymiany informacji między użytkownikami dróg, a dostawcami usług związanych z transportem. Pozwalają one także na monitorowanie i tworzenie schematów na podstawie analizy zachowań ludzi i pojazdów na drodze. Dane generowane podczas tych działań są podstawą do optymalizacji sieci drogowej, zarządzania ruchem oraz jego monitorowania.

AI umożliwia również komputerom wykonywanie czynności, które wcześniej były zastrzeżone tylko dla ludzi. Należy do nich między innymi prowadzenie pojazdu.

Pojazdy autonomiczne

Najbardziej zaawansowanym i najgłośniej dyskutowanym wykorzystaniem AI w na drogach jest automatyzacja pojazdów. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryzacji (SAE) klasyfikuje pojazdy według sześciu poziomów automatyzacji (0 oznacza całkowity brak automatyzacji). Poziomy są ustalane na podstawie tego, kto (kierowca lub system) i w jakim czasie wykonuje czynności podczas jazdy.

Większość współczesnych samochodów jest wyposażone w funkcje, pozwalające je sklasyfikować na pierwszym lub drugim poziomie. Do tych funkcjonalności należą zazwyczaj asystent parkowania i utrzymania pasa ruchu, tempomat, adaptacyjne światła przednie. Ich zadaniem jest wsparcie kierowców oraz ostrzeżenie przed ewentualnym zagrożeniem. Nie zastępują jednak człowieka w czynnościach związanych z prowadzeniem pojazdu.

Tylko kilku producentów samochodów tworzy obecnie modele zawierające funkcje częściowej automatyzacji, takie jak autonomiczne parkowanie i autopilot (według SEA należą do poziomu trzeciego). Rozwiązania te to jednak wyłączenie ułatwienia i nie zastępują obecności kierowcy w pojeździe.

Nad projektami autonomicznych samochodów pracują już od kilku lat giganci technologiczni, tacy, jak Google, Tesla, Amazon, a także Apple.

Przewiduje się, że w przyszłości w pełni zautomatyzowane pojazdy zostaną skomercjalizowane przez wiodących producentów samochodów. Będą one wykorzystywać dane zbierane w czasie rzeczywistym z radarów, kamer, czujników lokalizacji oraz map cyfrowych. Celem jest, aby samochody były w stanie działać w pełni autonomicznie niezależnie od warunków zewnętrznych.

Smart City

AI bez wątpienia wpływa na najnowsze technologie, które mają być wykorzystywane w infrastrukturze transportowej i zarządzaniu nią. Głównym celem użycia sztucznej inteligencji w tym przypadku jest poprawa warunków bezpieczeństwa oraz kontrola i monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym.

Przykładem takiej technologii jest inteligentna sygnalizacja świetlna. Cykl działania świateł jest dostosowywany do rzeczywistych przepływów ruchu. System jest również wyposażony w funkcjonalność przetwarzania dźwięków i obrazów, dzięki czemu może nadawać pierwszeństwo pojazdom takim jak karetki czy wozy strażackie.

Popularyzacja AI w przemyśle samochodowym wiąże się również z rozwojem transportu multimodalnego. Autonomiczne pojazdy mogłyby być wykorzystywane do usług dowozowych. Dzięki temu osoby mieszkające na terenach wiejskich, do których nie docierają niektóre firmy, miałyby szansę na dostęp do większej ilości usług.

Jak na razie wykorzystanie AI na drogach jest dosyć ograniczone. Wielu osobom wciąż brakuje zaufania do tej technologii, przez co korzystanie z autonomicznych pojazdów na drogach wielu państw jest ograniczone przez lokalne prawo. Mimo tego w przyszłości możemy się spodziewać rewolucji w transporcie, która będzie spowodowana rozwojem i popularyzacją sztucznej inteligencji.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Najnowsze posty
Poznaj
WatchOUT!
Zobacz wideo
Potrzebujesz
oprogramowania
AI / ML?